Kvalitets- och MiljöpolicyAB

 

Vulkekonomi i Bålsta

 

2009-03-11


 


AB Vulkekonomi i Bålsta, är ett företag som i första hand säljer och servar transportband och industrigummi till den tillverkande industrin i Sverige.
Vår största miljöpåverkan kommer ifrån gummiråvaror samt transporter.

AB Vulkekonomi i Bålsta har en målsättning att vara det företag som alltid ger kunden kvalitet och uppfattas som ett kvalitetsföretag. AB Vulkekonomi i Bålsta  levererar varor och tjänster som motsvarar kundens uttalade och underförstådda behov.

Vi eftersträvar att kunden alltid känner stort förtroende för AB Vulkekonomi i Bålsta.

Varje leverans av varor och tjänster är en rekommendation för kommande affärer.

Genom utbildning av personalen i AB Vulkekonomi i Bålsta, säkerställs kvaliteten.

AB Vulkekonomi i Bålsta ställer upp när kunden behöver, men samtidigt lära kunderna att inte utnyttja den höga servicegraden i onödan.

Vi arbetar med marginal till gällande lagstiftning, såväl regionalt som internationellt.
Samt påverka våra kunder att välja ett så miljövänligt alternativ som möjligt när det gäller val av transportband och gummi.

Genom kontinuerlig information och fortbildning gör vi alla berörda parter medvetna om sina möjligheter att medverka till kvalitets- och miljömålsättningar i vår verksamhet.


 

 

 

Mattias Green
Verkställande direktör
AB Vulkekonomi i Bålsta